Gatunek muzyczny

Gatunek muzyczny jest to termin, który odnosi się do charakterystycznej klasyfikacji wielorakich typów dostępnych i uprawianych dzisiaj masowo rodzajów muzyki. Jest to pojęcie w obrębie którego definiuje się oraz analizuje i interpretuje wszelkiego typu dźwięki muzyczne. Na tejże podstawie można mówić o specyficznym podziale na wielorakie kategorie muzyczne. Warto wiedzieć, że na klasyfikację ujętą w ramach podziału na gatunki muzyczne generalnie występuje wiele charakterystycznych czynników. Wśród nich między innymi tradycja, rozróżnienie i podobieństwo z innymi gatunkami, okres tworzenia, regionalność charakteru danych brzmień, funkcja socjologiczna, kulturalna, rodowód, technika śpiewania czy grania, rodzaj zastosowanych instrumentów i całego oprzyrządowania.